Inženýrská činnost

Nabízíme veškerá projednání s dotčenými orgány a organizacemi potřebná k vyřízení:

 • Územního rozhodnutí
 • Stavebního (vodoprávního) povolení stavby
 • Ohlášení stavby

 

Zajišťujeme:

 • Vyřízení odnětí ze zemědělského nebo lesního půdního fondu pro VH stavby
 • Pasporty vodovodů a kanalizací
 • Provozní řády vodních děl (kanalizace a ČOV, vodovody a ČS)
 • Vyřízení nakládání s povrchovými a podzemními vodami
 • Posudky v oblasti vodohospodářských staveb

 

Provádíme:

 • Autorský dozor projektanta na stavbách VH charakteru
 • Investorský technický dozor na stavbách VH charakteru
 • Odborný dohled na stavbách VH charakteru (vč. činnosti odpovědného zástupce s autorizací)

 

Zprostředkujeme:

 • Kontakty a posudky pro vyřízení dotací pro stavby VH charakteru

Kontakt

 

AVONA - Ing. Lubomír Novák
Divadelní 14
Nový Jičín

T +420 556 709 267
F +420 556 719 285
M +420 603 540 643

info@avona.cz
www.avona.cz

stavební projekce/
inženýrink/
poradenská činnost/