Reference

Reference - Vodovody

Projekt Investor Období Výše invest. nákladů
Rekonstrukce vodovodů pro SmVak Ostrava SmVak Ostrava 2000 - 2010 150 mil Kč
Vodovodní přivaděč Kletné-Jestřábí Město Fulnek 2005 15 mil Kč
Vodovodní přivaděč Jílovec, Bravinné, Lukavec Město Fulnek 2007 30 mil Kč
Vodovod Kujavy OÚ Kujavy 2009 18 mil. Kč
Rekonstrukce vodovodu Hostašovice OÚ Hostašovice 2010 24 mil Kč
Vodovod Veselí u Oder Město Odry 2010 9 mil. Kč


a dále například:
Vodovod Hynčice - Vrážné - V. etapa (OÚ Vrážné)
Vodovod Vrážné . Hynčice, napojení na obce Emauzy (OÚ Vrážné)
Optimalizace ČS RS Frýdek-Místek (SmVak Ostrava)
Napojení vodojemů a ČS na dispečink ASŘTP (SmVak Ostrava)
Přeložka vodojemu LT 250 - N. Jičín, ul.Jiráskova (Cleus Nova)
Studénka - oprava vod. řádů (MIS Studénka)
Rozšíření vodovodní sítě Spálov (OÚ Spálov)
Frýdek -Místek, Antonínovo náměstí, rekonstrukce vodovodu (SmVak Karviná)
Vodovod Suchdol n. Odrou - Za nádražím (OÚ Suchdol n. Odrou)
Vodovod Suchdol n. Odrou - Za lávkou (OÚ Suchdol n. Odrou)
Rekonstrukce vodovodního řád, Frenštát p. Radhoštěm, sklad léčiv (SmVak Ostrava)
Lokalita Panské Dvory IS - vodovod (Město Frýdek-Místek)
Fulnek - průmyslová zóna - zásob. pitnou vodou (Město Fulnek)

a dále:
Stovky vodovodních přípojek pro soukromé investory, firmy, atd.
Stovky studní a vodních zdrojů pro soukromé investory, firmy atd.


Reference - Inženýrské sítě

Projekt Investor Období Výše invest. nákladů
Technická infrastr. pro stavbu 40 RD, Vřesina Pouba a.s. 2000 20 mil. Kč
Inženýrské sítě Kopřivnice-Pod Bílou horou-30 RD Město Kopřivnice 1998 20 mil. Kč
Inženýrské sítě pro stavbu 12 RD, Ostrava - Kr. pole Ingstav Ostrava 1996 8 mil. Kč
Technická infrastr. pro stavbu 15 RD, Žilina u N. Jičína Sdružení stavebníků 2003 10 mil. Kč
Technická infrastr. pro stavbu 20 RD OÚ Suchdol n. Odrou 2000 - 2005 20 mil. Kč
Technická infrastr. pro stavbu 40 RD OÚ Hl. Životice 2005 - 2007 70 mil. Kč
Technická infrastr. pro stavbu 20 RD, Praha Lipence Mikrotechna Praha 2005 - 2007 20 mil. Kč
Průmyslový park N. Jičín - VH část Město N. Jičín 1998 100 mil. Kč
Fulnek - průmyslová zóna - VH část Město Fulnek 1996 30 mil. Kč
Hladké Životice - průmyslová zóna RVP Invest Fulnek 2006 60 mil. Kč
Technická infrastr. pro stavbu 20 RD OÚ  Kylešovice 2007 20 mil. Kč
Technická infrastr. pro sport. rekreační areál Tošovice Ing. Hein, Odry 2006 20 mil. Kč
Technická infrastr. pro stavbu 35 RD OÚ Velké Albrechtice 2008 30 mil. Kč
Technická infrastr. pro stavbu 15 RD, Kopřivnice Sdružení Sluneční 2009 10 mil. Kč
Technická infrastr. pro stavbu 4-5 RD OÚ Bernartice 2010 2 mil. Kč


a dále:
Desítky vodovodních přípojek pro soukromé investory, firmy, atd.


Reference - Kanalizace a čistírny odpadních vod

Projekt Investor Období Výše invest. nákladů
Kanalizace Vřesina Obec Vřesina 2000 - 2006 60 mil. Kč
Kanalizace a ČOV Libhošť 1. etapa Město N. Jičín 2002 - 2005 70 mil. Kč
Odkanalizování obce Josefovice Město Klimkovice 2002 - 2005 20 mil. Kč
Kanalizace a ČOV pro 1500 EO, Suchdol n. Odrou Obec Suchdol n. Odrou 2002 - 2006 30 mil. Kč
Kořenová ČOV N Jičín- Kojetín pro 200 EO Město Nový Jičín 2003 4 mil. Kč
Tlaková kanalizace Kunín Obec Kunín 2004 10 mil. Kč
Odkanalizování N. Jičín - Žilina Město N. Jičín, SmVak 2002 30 mil. Kč
Kanalizace a ČOV Libhošť 2. etapa Město Nový Jičín 2006 38 mil. Kč
Rekonstrukce kanalizací pro SmVak Ostrava SmVak Ostrava 2000 - 2010 150 mil. Kč
Rekonstrukce a SŘTP ČOV Příbor SmVak Ostrava 2005 10 mil. Kč
Kanalizace Bílovec - Budovatelská Město Bílovec, SmVak 2006 15 mil. Kč
Kanalizace Štramberk - Kozina Město Štramberk 2007 - 2008 15 mil. Kč
Kanalizace N. Jičín - Loučka Město N. Jičín 2005 5 mil. Kč
Kanalizační sběrač BC Fulnek Město Fulnek 2005 8 mil. Kč
Odkanalizování obcí Bartošovice, Petřvald, Jistebník, Suchdol DÚR - Region Poodří 2003 300 mil. Kč
Čistírna odpadních vod Jeseník n. Odrou Obec Jeseník n. Odrou 2006 10 mil. Kč
Kanalizace Odry Loučky a Vítovka Město Odry 2009 70 mil. Kč
Kanalizace  a ČOV pro 1700 EO Hodslavice Obec Hodslavice 2010 120 mil. Kč
Rekonstrukce kanalizace a ČOV 1200 EO Vlčnov Obec Starý Jičín 2010 50 mil. Kč
Deěťová kanalizace Fulnek - Opavská Město Fulnek 2010 20 mil. Kč
Odkanalizování lokality Kopaná Město Frenštát p. Radhoštěm 2010 35 mil. Kč


a dále:
Desítky pasportů kanalizací pro města, obce, SmVak a sokromé investory, firmy, atd.
Desítky studií a projektů kanalizací a ČOV do 500 EO pro obce, soukromé investory, firmy atd.

a dále:
Stovky projektů domovních a balených ČOV pro 2-200 EO pro soukromé investory, firmy atd.

a dále:
Stovky projektů kanalizačních přípojek pro soukromé investory, firmy, atd.

a dále:
Desítky projektů na likvidaci srážkových vod ze zpevněných ploch a parkovišť včetně retenčních nádrží, odlučovačů ropných látek a tuků kanalizačních přípojek pro obce, soukromé investory, firmy atd.


Reference - Rybníky a nádrže

Projekt Investor Období
Rybník Bludovice u N. Jičína    
Rybníky Lukavec p. Balaga, Stachovice 2006-2007
Vodní nádrž Bílov - Hubleska Obec Bílov 2000
Rybníky Kunín VFU Brno, ŠZP N. Jičín 2008
Rybníky Vlkovice u Fulneka p. Marek, Vlkovice, Fulnek 2000-2005
Poldr Velké Albrechtice Obec Velké Albrechtice 2008
Vodní nádrž Loučky u Oder p. Král, Loučky u Oder 2010
Vodní nádrž Mankovice p. Ing. Matějka, Ostrava 2010


a dále:
Desítky projektů malých nádrží pro soukromé investory, atd. vč. provozních řádů

Kontakt

 

AVONA - Ing. Lubomír Novák
Divadelní 14
Nový Jičín

T +420 556 709 267
F +420 556 719 285
M +420 603 540 643

info@avona.cz
www.avona.cz

stavební projekce/
inženýrink/
poradenská činnost/