Dobrý den,

 

vítáme Vás na stránkách projekční kanceláře Avona. Naší specializací jsou zejména projektové práce a inženýrská činnost v oboru vodohospodářských staveb. Pomáháme Vám s realizací Vašich záměrů již 20 let a za tu dobu jsme získali spoustu neocenitelných zkušeností, které můžete využít ve svůj prospěch. V rámci projekční činnosti jsme schopni zpracovat projektovou dokumentaci čistíren odpadních vod (pro chaty, rodinné domy, sídliště i obce do 3 000 obyvatel), kanalizace (od kanalizačních přípojek až po odkanalizování sídlišť, obcí a měst), vodovodů (vodovodní přípojky pro RD i vodárenské soustavy o délce mnoha kilometrů vč. čerpacích stanic a vodojemů), vodních zdrojů a studní, rybníků, poldrů a odvodnění parkovišť vč. odlučovačů ropných látek a retenčních nádrží. V rámci inženýrské činnosti zajišťujeme veškeré  úkony pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (zejména vodohospodářských staveb). S naší pomocí, vše proběhne hladce a bez chybičky.

Těšíme se na Vás

Ing. Lubomír Novák
autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářských staveb

Projektové práce

 • Studie
 • Projekty pro územní řízení
 • Projekty pro stavební řízení
 • Realizační projekty
 • Provozní řády kanalizací, ČOV, vodovodů, atd.
 • Projekty inženýrských sítí
   

Více informací

Inženýrská činnost

 • Komplexní služby pro vydání územního rozhodnutí a stavební povolení
 • Provádíme autorský a technický dozor investora
 • Provádíme odborný dohled (zodp. zástupce) na stavbách VH charakteru
 • Zprostředkujeme kontakty na vyřízení dotací pro stavby VH charakteru
 • Zajistíme posudky v oblasti VH staveb 
   

Více informací

Kontakt

 

AVONA - Ing. Lubomír Novák
Divadelní 14
Nový Jičín

T +420 556 709 267
F +420 556 719 285
M +420 603 540 643

info@avona.cz
www.avona.cz

stavební projekce/
inženýrink/
poradenská činnost/